Chọn
NHẬN TRANG CHỦ

Chọn
Căn hộ

TẦNG 3
TẦNG 4
TẦNG 5
A
Apt.
B
Apt.
C
Apt.
D
Apt.
CĂN HỘ
BỐ TRÍ
SÀN
DIỆN tích m ²
LOGGIA m ²
Hành lang m ²
GIÁ CZK/M.A.
RẺ GẦN
 
 
 
 
 
 
-
 
-
CUỐN SÁCH
Ngày 1 tháng 10 năm 2021
CĂN HỘ
BỐ TRÍ
SÀN
DIỆN tích m ²
LOGGIA m ²
Hành lang m ²
GIÁ CZK/M.A.
RẺ GẦN
NỘI THẤT
5.4.2 P
A
5
42,8
5,4
10,1
18.000
18.000
31/1/2022
Cuốn sách
CĂN HỘ
BỐ TRÍ
SÀN
DIỆN tích m ²
LOGGIA m ²
Hành lang m ²
GIÁ CZK/M.A.
RẺ GẦN
NỘI THẤT
5.4.1 L
B
5
45,4
8,4
10,1
18.000
18.000
27/6/2021
Cuốn sách
CĂN HỘ
BỐ TRÍ
SÀN
DIỆN tích m ²
LOGGIA m ²
Hành lang m ²
GIÁ CZK/M.A.
RẺ GẦN
NỘI THẤT
5.5.2 P
C
5
26,8
-
4,6
15.500
15.500
1/3/2021
Cuốn sách
CĂN HỘ
BỐ TRÍ
SÀN
DIỆN tích m ²
LOGGIA m ²
Hành lang m ²
GIÁ CZK/M.A.
RẺ GẦN
NỘI THẤT
5.5.1 L
D
5
27,7
-
4,6
15.500
15.500
31/8/2021
Cuốn sách

C

D

A

B

A
Apt.
B
Apt.
C
Apt.
D
Apt.
CĂN HỘ
BỐ TRÍ
SÀN
DIỆN tích m ²
LOGGIA m ²
Hành lang m ²
GIÁ CZK/M.A.
RẺ GẦN
 
 
 
 
 
 
-
 
-
CUỐN SÁCH
Ngày 1 tháng 10 năm 2021
CĂN HỘ
BỐ TRÍ
SÀN
DIỆN tích m ²
LOGGIA m ²
Hành lang m ²
GIÁ CZK/M.A.
RẺ GẦN
NỘI THẤT
4.4.2 P
A
4
43
5,6
10,1
18.000
18.000
1/5/2022
Cuốn sách
CĂN HỘ
BỐ TRÍ
SÀN
DIỆN tích m ²
LOGGIA m ²
Hành lang m ²
GIÁ CZK/M.A.
RẺ GẦN
NỘI THẤT
4.4.1 L
B
4
45,6
8,4
10,1
18.000
18.000
28/2/2022
Cuốn sách
CĂN HỘ
BỐ TRÍ
SÀN
DIỆN tích m ²
LOGGIA m ²
Hành lang m ²
GIÁ CZK/M.A.
RẺ GẦN
NỘI THẤT
4.5.2 P
C
4
27,8
-
4,6
15.500
15.500
1/8/2021
Cuốn sách
CĂN HỘ
BỐ TRÍ
SÀN
DIỆN tích m ²
LOGGIA m ²
Hành lang m ²
GIÁ CZK/M.A.
RẺ GẦN
NỘI THẤT
4.5.1 L
D
4
26,5
-
4,6
15.500
15.500
1/8/2021
Cuốn sách

C

D

A

B

A
Apt.
B
Apt.
C
Apt.
D
Apt.
CĂN HỘ
BỐ TRÍ
SÀN
DIỆN tích m ²
LOGGIA m ²
Hành lang m ²
GIÁ CZK/M.A.
RẺ GẦN
NỘI THẤT
3.4.2 P
A
3
42,8
5,4
10,4
18.000
18.000
1/10/2021
Cuốn sách
CĂN HỘ
BỐ TRÍ
SÀN
DIỆN tích m ²
LOGGIA m ²
Hành lang m ²
GIÁ CZK/M.A.
RẺ GẦN
NỘI THẤT
3.4.1 L
B
3
45,4
8,4
10,4
18.000
18.000
31/1/2021
Cuốn sách
CĂN HỘ
BỐ TRÍ
SÀN
DIỆN tích m ²
LOGGIA m ²
Hành lang m ²
GIÁ CZK/M.A.
RẺ GẦN
NỘI THẤT
3.5.2 P
C
3
26,8
-
4,6
15.500
15.500
1/1/2022
Cuốn sách
CĂN HỘ
BỐ TRÍ
SÀN
DIỆN tích m ²
LOGGIA m ²
Hành lang m ²
GIÁ CZK/M.A.
RẺ GẦN
NỘI THẤT
3.5.1 L
D
3
27,7
-
4,6
15.500
15.500
1/8/2021
Cuốn sách
CĂN HỘ
BỐ TRÍ
SÀN
DIỆN tích m ²
LOGGIA m ²
Hành lang m ²
GIÁ CZK/M.A.
RẺ GẦN
 
 
 
 
 
 
-
 
-
CUỐN SÁCH
Ngày 1 tháng 10 năm 2021

C

D

A

B

Liên hệ

Tên
E-mail
Tin nhắn của bạn
Cảm ơn bạn! Nộp hồ sơ của bạn đã được nhận!

Đại lý bất động sản: ing. Stanislav Durchánek, T: 775 636 982 E: Stanislav@Durchanek.cz

Rất tiếc! Một cái gì đó đã sai khi gửi mẫu.